Doel

Doelstelling en visie

Malagasy is een Belgische v.z.w. die zich tot doel stelt om diverse projecten in Madagaskar te ondersteunen en/of zelf op te starten die solidariteit met de lokale bevolking nastreven.

 

Lachende kinderen

De vzw wil bijdragen tot een duurzame ontwikkeling en een ecologisch verantwoorde ondersteuning van kansarme bevolkingsgroepen en ook van kleine gemeenschappen zoals dorpen of wijken, en dit zowel op materieel als op medisch, educatief, cultureel, sportief, administratief en/of infrastructureel vlak.

 

Kinderen, ouderen en financieel zwakkeren genieten onze prioritaire aandacht.

 

De opbrengsten van de activiteiten die Malagasy als vereniging organiseert, zijn integraal bestemd voor de realisatie van de projecten in Madagaskar (zie hiernaast).

 

Werking

Een snoetje uit Madagaskar

Malagasy wil haar projecten realiseren in nauwe samenwerking met de lokale bevolking en autoriteiten, zodat ten alle tijde de preciese behoeften en prioriteiten kunnen ingeschat en geëvalueerd worden.

Een vertrouwenspersoon ter plaatse zal, in opdracht van de vereniging, de vooruitgang van de projecten, de aanwending van de middelen en alle administratieve zaken in Madagaskar (vertalingen, rapportering, procedures, financiën,...) nauwgezet opvolgen.

Wie onze vereniging en haar doelstellingen willen steunen, kan zich aanmelden als helpend handje, volwaardig lid of peter/meter.

Raadpleeg de sectie STEUNEN.

 

 

Projecten

Hierbij een korte beschrijving van twee concrete projecten waaraan wij als vzw tijdens ons eerste werkjaren gestalte willen geven...

Groepsfoto van zeer jonge kinderen

Scholingsprogramma

Lager onderwijs in Madagaskar is niet gratis. Vele ouders kunnen de kosten voor scholing vaak niet betalen en houden daarom hun kinderen noodgedwongen thuis.

 

Om kinderen uit minder begoede gezinnen toch een kans te geven op onderwijs, heeft Malagasy een scholingsprogramma bedacht onder de vorm van een peterschap.

 

Voor 22 eurocent per dag kan u helpen om een gans schooljaar van één kindje te financieren. Meer informatie onder de rubriek STEUNEN.

Een medisch dispensarium annex studielokaal

Zicht op de speelplaats van een school, zonder omheining, vlakbij een weg

Kinderen die pas op latere leeftijd onderwijs beginnen genieten, hebben het niet makkelijk. Daarnaast bestaat er ook de behoefte om het studiewerk van anderen in naschoolse opvang beter te begeleiden.

 

Daarom wil Malagasy in het dorp Andoharano een pand bouwen waarin enerzijds een studielokaal voorzien wordt en dat anderzijds dienst zou doen als medische hulppost waar minder begoeden terecht kunnen voor toegankelijke basiszorg.

Malagasy, een v.z.w. met de moed der overtuiging